SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • T9;65885;3W35;65899;Triple Plucker Pump

T9;65885;3W35;65899;Triple Plucker Pump

The Saigae Model T1 là một ống phóng nhỏ ngẫu nhiên được đánh giá tại 9.5 HP trong dịch vụ liên tục phục vụ đến 13.8 HP trong thời kỳ liên tục.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ
Đặc trưng kỹ thuật của T9 6588; 3W35 6589; Triple Plucker Pump:

Specifications


English Units

Metric UnitsContinuous

Intermittent

Stroke Length


35 mm


Rated bhp

9 HP

13.8 HP

Rated Rod Load

1984 lb

900 Kg


Maximum Speed

430 rpm

600 rpm

Pump Weight

210 lb

105 Kg


Minimum Speed

90 rpm

75 rpm

Oil Capacity

0.53 gal

2.0 L


Max. plunger size x stroke length.

42x35 mm

Max. Fluid Temp

284 °F

150 °C


Crankshaft extension Dia.x length

30x52 mm

Mechanical Efficiency


90%


Keyway (width x depth x length)

8x4x50 mm


performance Ratings of T1 65888;3W35 6589;354x Plucker Pump:

5888;Volumes được chỉ ra là hoán chuyển dịch không thể phục hồi;BSO5899; BSODZ PTB1.BSC.BSC.GLý PH*R*s dựa trên 100.Lực lượng chiến thắngHiệu quả.Saigae cho tốc độ phục vụ liên tục vượt qua 430 RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của


... xin liên lạc với Saigae.TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9