SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • 18-5/8''con Comment

18-5/8''con Comment

Các giếng dầu, còn được gọi là những ống đặc biệt dầu khí, là nền tảng của ngành dầu mỏ.Các thành phần bao, ống và dây khoan (thanh khoan, quai khoan, các thanh Keller, v.v) được gọi là các đường ống dầu (OCTG).Ứng dụng 18-5/8 trói buộc;39;và ngon và ngon miệng không bị sụp đổ và cho phép chất lỏng khoan phát triển và khai thác phát triển.

Giá của vỏ bao là một phần lớn của giá cả giếng, nên sự lựa chọn kích cỡ vỏ, cấp độ, đoạn nối, và độ sâu để định vị là điều kiện kỹ thuật và kinh tế chính.Saigae có thể sản xuất và cung cấp khả năng bọc thép API 5CT với chất lượng tốt và giá cạnh tranh.SBSDZ kỹ thuật có đặc trưng cho 18- 5/8 quả lý do do do do đó;39;và và cũng cũng cân nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc tới đôi nhiệt độ hạt: BSJ35, 3, 18, 5/8/8 và cứa cứa ký xác thực thực thực thực thực;;8 và cứa ký xác xác thực thực;;;;tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha đầu đầu đầu đầu đầu đầu nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ ra ra ra ra ra ra ra nó(KKKKKKKKKKKKKKKK34: BSJJJJKỳ: BSJKỳ: BSJkí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí_/NNNNNNNN80/L1, R2, R3


Nếu các vị quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi,Cứ tiếp xúc với tôi.


a: vỏ bọc phụ thuộc vào các khớp nối thông thường, đặc biệt hay những kết nối gỡ đặc biệt với trang rẽ đặc biệt.

P='Plain End; S=' Short round sợi; L='Long round sợi chỉ; B=' Buttress sợi.TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9