SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Thiết giáp cứng

Thiết giáp cứng

Đường ống bơm bùn có nền kinh tế nằm trong một đường tàu được sản xuất cho tình trạng Bùn ăn mòn bình thường.Những sợi này được cứng hơn và nhiệt được đối xử dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tối thiểu là độ cứng 60C và độ sâu 0 125.Mỗi vỏ bọc được mài dũa vào một loại bề mặt tương phản cho sự mịn màng và thậm chí là mòn trong suốt cuộc đời của một tấm chắn và được làm việc với độ chịu đựng để đảm bảo sự lắp đặt dễ dàng và thọ độ dài.


Ứng dụng của con chip ưa thích để hiểu thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm về Thiết giáp (cứng con con con người BSthuộc thuộc thuộc thuộc thuộc tính BSJJJVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVsồi sồi sồi sồi sồi sồi sồi sồi sồi thích thích thích thích thích thích đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng đáng, phát phát hiện một quả quả quả có một quả quả do do thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích nó: F-quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả Pusữa to-hẹp: F-pu-cạp, một một quả quả quả quả quả quả quả quả, một quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả Pusữa sữa sữa to-131600,

National Mud Pump: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P16, N300, C-250,K-700, cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp với bố mẹ, và-700, G-10000, K-700, K-380, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK70, K-500bố, 700bố, 7000bố, C-25KKKKKKKKKKKKKK0, và và và và và và và và và và K-250-250,250,250, 350,350,350,350,350, JW-250, KKKKKKKKđôi, con, J-250, con, J-250, J-250, J-250, J-250, J-250 ThạchBơm:A-545,600


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9