SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • 7-5/8'Thùng nước

7-5/8'Thùng nước

Vỏ dầu được dùng để đỡ tường giếng dầu và ga để đảm bảo mọi hoạt động bình thường của giếng sau khi quá trình khoan đã hoàn thành.Mỗi giếng được dựa trên độ sâu của khoan và địa chất, sử dụng nhiều lớp vỏ.Sau khi vỏ bọc được đổ, xi măng sẽ được đóng chặt lại.Nó khác với ống dầu và ống khoan và không thể được tái sử dụng.Nó là vật liệu dùng được.Việc tiêu thụ vỏ bao đại diện cho hơn 90P. Các đường ống dầu.Hộp ô


có thể được chia thành: máng nước, vỏ mặt, vỏ kỹ thuật và vỏ dầu.Vị ảnh hưởng của 7-5/8 quả lý lý do do đó;39;gợigợi gợi gợi gợi nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhở, và cân cân cân nhắc nhắc phân động mạch máu, BSdZ Z 7-5/8 và Quot: BSQ: BSDJ: BSkiếp Vui tính con sông đỗ đỗ đỗ: BSkí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí hiệu: mẹ mẹ con con con con con mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ con con con con con con con con con con con con mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con Tốc độ DZ Lengthy: R1, R2, R3

Đặc trưng kỹ thuật của 7-5/8 trói trói-35; 39;trói trói buộc và đặt ống giáp:(193.68mm);API 5CT Casing Pipe

SCBBB0.CC

.
. A: Nó có vỏ bọc phụ thuộc vào các dây buộc, với những kết nối đặc biệt, hay những kết nối hóa giải đặc biệt với trang trang đặc biệt.P='Plain End; S=' Short round sợi; L='Long round sợi chỉ; B=' Buttress sợi.

Đặc trưng kỹ thuật của 7-5/8 trói trói-35; 39;trói trói buộc và đặt ống giáp:(193.68mm);API 5CT Casing PipeTỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9