SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Công cụ thiết lập dây

Công cụ thiết lập dây

Các công cụ thay đổi dây được dùng để chạy, đặt và điều khiển dây, và được thiết kế để mang trọng lượng các dây sau khi đặt.Vòng tròn và quả hạch quay cung cấp hệ thống đáng tin cậy nhất để thả ống khoan khỏi đường dây.

Đặc trưng của

 • Thiết lập tuyến chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn phòng đẩy đảm bảo tháo gỡ tích cực từ bên trên.BJDZ Một núm vú bóng loáng lâu hơn giúp đánh giá liệu các món sơn khác có lỏng hay không.Khẩu hiệu

 • Với một khớp bẫy, dụng cụ cài đặt tiện lợi để tách và khiêng sợi chỉ ống khoan ở trên cùng.

 • Thiết bị định vị kỹ thuật: 93454.5;955534;94.5;9345; 177.8/934345;. 139.69;139TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9