SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • T5;65885;3W25;65899;Triple Plucker Pump

T5;65885;3W25;65899;Triple Plucker Pump

Chiếc Saigao Model T5 là một ống thông cao su ngẫu nhiên được đánh giá bởi 5 HP trong dịch vụ liên tục và đến 6.7 HP trong thời kỳ liên tục.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ

Đặc trưng kỹ thuật của tập đoàn T5 6588; 3W259;658899;Triple Plucker Pump:

Specifications


English Units

Metric Units


Continuous

Intermittent

Stroke Length


25 mm

Rated bhp

5 HP

6.7 HP

Rated Rod Load

1323 lb

600 Kg

Maximum Speed

450 rpm

600 rpm

Pump Weight

135 lb

61 Kg

Minimum Speed

100 rpm

75 rpm

Oil Capacity

0.32 gal

1.2 L

Max. plunger size x stroke length.

30x20 mm

Max. Fluid Temp

248 °F

120 °C

Crankshaft extension Dia.x length

28x42 mm

Mechanical Efficiency


90%

Keyway (width x depthxlength)

8x4x38 mm


thiệt trình mô tả dạng T5\ 658888885;3W2525099;354x2.BSDZ {5889;Volumes được chỉ ra là hoán chuyển dịch không thể phục hồi được;

SCSIC.BSC.BSO3C.BSC D012012C.Lực lượng chiến thắngHiệu quả.Saiyan cho vận tốc liên tục vượt quá 450 RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, kích cỡ pít-tông thêm đã có.Liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của

... xin liên lạc với Saigae.


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9