SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Q1000 6588;5W178 65899;Quintupex Plunger/ Pison Pump

Q1000 6588;5W178 65899;Quintupex Plunger/ Pison Pump

The Saigao Model Q10000 là một pít-tông quintuplex duy nhất có hiệu quả với 1000 HP trong dịch vụ phục vụ liên tục. Cái bơm linh hoạt này được cung cấp với rất nhiều phương tiện vật liệu và thiết kế khác nhau làm cho nó phù hợp cho công nghiệp chung, osmos ngược, và những ứng dụng điển hình liên quan trong việc sản xuất dầu và khí tự nhiên.
Đặc trưng kỹ thuật của Q1000 để 6588; 5W178 để 555589; đôi đôi đôi đôi đôi lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần ra thêm thêm thêm thêm mảnh mảnh mảnh mảnh máy máy bơm gắn trên cơ thể thể chất bẩn được ưa thích con khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu và đôi đôi khi khi khi trong 555555588 và 5555555558 và 555555555555555555555555888, đôi;55555555555555555555555558;8;8;8;8;8;6 8;đôi;55555555555555555555558;Không.Lực lượng chiến thắngHiệu quả.Saiyan cho vận tốc liên tục vượt hơn 25 RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của... xin liên lạc với Saigae.


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9