SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • DYLT-T type Series 20 Short Catch Overshot

Kiểu Dlốm Đường Phim 20 Hình ảnh chụp ngắn

Hàng loại DllllllY-T là liên Đoàn;20*nbsp;Short, Bnbsp;Catch*Catch*nbasp;is*nbasp;external BBsp;câu tra và brinbsp;công cụ dễ dàng để lấy cá về cầu khi phần trên của cá là quá ngắn để bị bắn nhầm.Nó có thể bắt cá như dây hút và móc nối.Khoảng bắt ngắn này đáng tin cậy và có tầm bắt cao.


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9