SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • T138 đề 552.8;3W80A, 6589;Triple Plucker Pump

T138 đề 552.8;3W80A, 6589;Triple Plucker Pump

Chiếc Saigae Model T138 là một ống thông kích hoạt duy nhất được đánh giá bởi 138 HP trong dịch vụ liên tục và lên đến 170 HP trong thời kỳ đột ngột.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ
Đặc trưng kỹ thuật của T138 65889;3W80A 6589;3X Plucker Pump:

Specifications


English Units

Metric Units


Continuous

Intermittent

Stroke Length


80 mm

Rated bhp

138HP

170 HP

Rated Rod Load

12786 lb

5800 Kg

Maximum Speed

400 rpm

495 rpm

Pump Weight

1984 lb

900 Kg

Minimum Speed

90 rpm

75 rpm

Oil Capacity

10 gal

38 L

Max. plunger size x stroke length.

101x80mm

Max. Fluid Temp

752 °F

400 °C

Crankshaft extension Dia.x length

86x153 mm

Mechanical Efficiency


90%

Keyway (width x depth x length)

25x9x145 mmthiệt trình phục vụ và vân tay, của vâng vâng, T138 6588889;3W80A 6589;3x Plucker Pump:

\ 65888;Vol chỉ ra là hoán chuyển thể chất dịch không thể gây được áp dụng đúng lúc;66604; JDZ.Lực lượng chiến thắngHiệu quả.Saiyan chạy tốc độ liên tục với mức 400 RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của

... xin liên lạc với Saigae.
TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9