SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • 8-5/8'Ống đựng lò

8-5/8'Ống đựng lò

Vỏ dầu là đường sống để duy trì các hoạt động giếng dầu.Do các điều kiện địa chất khác nhau, tình trạng lỗ xuống rất phức tạp, và tình trạng căng thẳng, nén, bẻ cong và xoắn ốc tác động lên cơ thể ống, nhờ đó chất lượng của vỏ được nâng cao.Một khi vỏ bao bị hư vì lý do nào đó, nó có thể dẫn tới một sự giảm sản xuất và thậm chí là hủy diệt toàn bộ giếng.Khẩu hiệu


Dựa theo độ mạnh của chính loại thép, vỏ bọc có thể được phân chia thành các loại thép khác nhau, như J5, Kvãi, N80, L80, C90, T95, P110, Q125, V150, v.v.Các điều kiện giếng và độ sâu rất khác nhau, và các loại thép được dùng cũng khác nhau.Bản thân vỏ cũng phải có khả năng ăn mòn trong môi trường ăn mòn.Trong những điều kiện địa chất phức tạp, vỏ cũng phải có khả năng chống nghiền.


Các đặc tính của gan cầu Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà Thà còn còn còn cô cô cô cô cô nghĩ nghĩ nghĩ ra sao chứ chứ còn cô cô cô nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ sao sao sao sao cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng như như vậy, cô cô cô cô cô cô cô nghĩ, cô cô nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nữa, sao sao sao sao sao sao sao sao sao chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ còn còn còn còn còn còn còn còn cô nữa, cô nữa, cô nữa, cô L, R2, R3'nbsp;

Kỹ sư chỉ định hướng 8-5/8--trói-352;39;\ 35; 39; Casing Pipe:
TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9