SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Q495 6585;5W127 65899;Quintupex Bổ nger/ Pison Pump

Q495 6585;5W127 65899;Quintupex Bổ nger/ Pison Pump

Dấu vân tay của Saigao Model Q495 là một pít-tông ngẫu hứng duy nhất được đánh giá tại 95 HP trong dịch vụ liên tục và đến 575 HP với dịch vụ gián đoạn.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ
Đặc trưng kỹ thuật của Q495;5W127;65889; Quintupex Plunger/ Pison Pump:

Specifications


English Units

Metric UnitsContinuous

Intermittent

Stroke Length


127 mm


Rated bhp

495 HP

575 HP

Rated Rod Load

21495 lb

9750 Kg


Maximum Speed

325 rpm

375 rpm

Pump Weight

6945 lb

3150 Kg


Minimum Speed

90 rpm

75 rpm

Oil Capacity

42.3 gal

132 L


Max. plunger size x stroke length.

140x127mm

Max. Fluid Temp

284 °F

140 °C


Crankshaft extension Dia.x length

115x262 mm

Mechanical Efficiency


90%


Keyway (width x depth x length)

32x11x250 mm


thiệt trình diễn tả của Q495 658889;5W127 68999;Quintupex Bổ nger/ piston Pump:

6588889;Vols chỉ thị là chất dịch chuyển biến không thể đạt đượcTỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9