SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • 3-1/2* Đường ống ống ống nước dầu

3-1/2* Đường ống ống ống nước dầu

Ống kính ngoài thường là 60.3 mm đến 114.3 mm.Thiết bị xử lý kết nối

: không có chất dày với sợi và móc nối, giản dị với sợi và móc nối, không có chất dày, hay dây nối, hay co giãn phía ngoài với sợi và móc nối.Khẩu hiệu chính của đường ống là vận chuyển dầu thô và khí tự nhiên từ ống dầu và khí ga lên bề mặt đường ống sau khi khoan được khoan xong.Nó được dùng để chống lại áp lực trong quá trình khai thác.


Ứng dụng đường ống 3-1/2-trói-35; 39;nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ vả vả các đường ống nước hoạt động khác:

Cái ống là một đường ống chuyên chở dầu thô và khí tự nhiên từ bể chứa lên mặt đất sau khi khoan xong để chịu được áp lực gây ra trong quá trình khai thác.Sức ảnh hưởng của 3-1/2 anh hơi hơi để làm một người khác có hơi hơi hơi cô cô lập nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc hơi hơi hơi hơi hơi hơi cô cô cô cô hơi hơi hơi cô cô cô cô một nhắc nhắc nhắc nhắc hơi hơi cô cô cô hơi hơi hơi hơi cô cô cô hơi hơi nhiều lòng cô cô cô cô hơi nghê nghê nghê nghê nghê đầu hơi đấy đấy đấy đấy đấy còn cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô con trai là ky/Knăm năm năm năm năm năm năm năm năm/Kthật/NNNN80/80/80/80/80/80/80/80/L80/L80/L80/L80/P80/P80/P80/P80/P110/P110/ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày tháng tháng 0/C90/Lực lượng kỹ thuật của đường dây

của C2-1/2-nhờ-trói-352;39;nhờ nhờ lòng đất và trói-352;39;Đường ống ống ống bơm dầu:


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9