SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • 2;65889;3W40A,65899;Triple Plucker Pump

2;65889;3W40A,65899;Triple Plucker Pump

The Saigae Model 2 là một duy nhất có hành động kích lao cao cấp được đánh giá ở 22 HP trong dịch vụ liên tục và đến 30 HP khi lệ thuộc liên tục.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ

Thiết lập kỹ thuật của 2 658; 3W40A6589;3X Plucker Pump:

Specifications


English Units

Metric Units


Continuous

Intermittent

Stroke Length


40 mm

Rated bhp

22HP

30HP

Rated Rod Load

4630 lb

2100 Kg

Maximum Speed

370 rpm

500 rpm

Pump Weight

485 lb

220 Kg

Minimum Speed

90 rpm

75 rpm

Oil Capacity

1.32 gal

6.0 L

Max. plunger size x stroke length.

62x40 mm

Max. Fluid Temp

284 °F

150 °C

Crankshaft extension Dia.x length

45x65 mm

Mechanical Efficiency


90%

Keyway (width x depth x length)

14x5.5x65 mm

mm mm


thiệt trình nhận dạng khớp với giá trị lợi nhuận đôi; 2 65889;3W40A\ 65899;3x Plunger Pump:

65888;Số nhập được chỉ định là do dịch chuyển đổi thể tích lũy được nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ hợp chất lỏng không thể xác;665899;C.Lực lượng chiến thắngHiệu quả.Saigae cho tốc độ liên tục vượt trội 330 RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của

... xin liên lạc với Saigae.
TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9