SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION

Hoạt động ngầm

Thu nhỏ là một phương tiện kỹ thuật để đảm bảo việc sản xuất bình thường các giếng dầu và nước trong quá trình khai thác và phát triển các khu vực dầu.Dầu và khí tự nhiên chôn s âu hàng cây số dưới lòng đất hay hàng km là một nguồn tài nguyên ngầm quý giá và là một nguồn tài nguyên cần thiết cho đất nước và kiểm soát lại 399, cuộc sống vật chất và văn hóa của con người và sự phát triển văn hóa của nhân loại.Trong quá trình sản xuất lâu dài, các giếng dầu và nước bị gỉ liên tục bởi dầu ngầm, khí và nước, dần già đi, và có nhiều loại hỏng hóc xảy ra, dẫn đến việc các giếng dầu và nước không thể sản xuất bình thường hoặc thậm chí dừng lại.Do đó, cần phải thực hiện các hoạt động lỗ hổng trên các giếng dầu và nước nơi có vấn đề và lỗi xảy ra, để các giếng dầu và nước có thể tiếp tục sản xuất bình thường.Hoạt động


Thiệt hại được thực hiện trong lĩnh vực, với sự di chuyển rất lớn, môi trường khó khăn, các công trình hợp tác nhiều công việc, dầu, khí tự nhiên, Hydro sulfide, v. là chất độc dễ cháy và dễ nổ, và có rất nhiều mối nguy hiểm ẩn giấu trong quá trình sản xuất.Lớn, nếu các biện pháp bảo vệ không thể theo kịp, không chỉ ảnh hưởng tới lịch trình sản xuất và giảm chất lượng xây dựng, mà còn dẫn tới việc giảm sức khỏe vật lý của công nhân và đe dọa cuộc sống của họ.Do đó, Quot;an ninh trước tiên, ưu tiên phòng ngừa và sản xuất an toàn là một trong những chất lượng quan trọng của quản lý sản xuất ở mọi cấp độ, đáng được đánh giá cao, thực hiện hệ thống chịu trách nhiệm sản xuất an toàn ở mọi cấp độ, và thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc và các hoạt động ngầm.Thiết lập hoạt động kỹ thuật, tăng cường hệ thống giám sát an toàn cho các hoạt động ngầm, và loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn.Dựa chặt vào vị trí và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an to àn cho nhân viên xây dựng, an toàn cho thiết bị và bảo vệ xây dựng.


Chất lượng của hoạt động dưới lòng đất bao gồm chủ yếu là bảo dưỡng giếng nước, sửa kỹ toàn dầu và nước, biến dạng lớp dầu và thử dầu.


Downhole-operation

TỰ