SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Comment=Game bànComment

Comment=Game bànComment

Ống đựng băng được dùng chủ yếu trong việc khoan dầu, ga, giếng nước địa nhiệt.Khoan là một dự án có hệ thống, mà là một hoạt động chung của đa ngành và đa ngành với nhiều thiết bị, công cụ và vật liệu khác nhau.Đồng thời, nó là một kết nối kết nối dài chương trình, liên kết liên kết liên kết liên tục thao tác liên tục.Toàn bộ quá trình xây dựng rất phức tạp.Việc hoàn thành mỗi giếng có ba giai đoạn: khoan, khoan và lắp ráp.Có một loạt các thủ tục xây dựng ở mỗi bước của dự án.Các thủ tục chính bao gồm: địa điểm giếng định sẵn, khảo sát đường phố, cấu trúc móng, lắp đặt cầu thủ, di chuyển, thiết bị lắp đặt, khoan, khoan móc, khoan, khoan, khoan, khoan, khoan, lắp ráp, kiểm tra điện, vỏ, hoả lực, hoả lực, v.v.


Những đặc điểm của 5-1/2 có hơi dgợi nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhở gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi mở, 333, 33333337, 52,8,8,8,8,dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng con,2,dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng con,dượng dượng dượng dượng con,dượng dượng dượng con,dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng con,dượng dượng dượng con,dượng dượng con,dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng găm,dượng con,dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng con,dượng dượng dượng con,dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng con,dượng dượng dượng dượng dượng con,dượng dượng dượng dượng dượng dượng con,dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng Đặc trưng của 5-1/2-nhờ-trói-35; 39;nhờ nhờ nhờ nhờ vả vả vả tới lò giáp:

BSJDJ a:Nút nằm sẵn sàng với các móc nối thông thường, đặc biệt hay các móc nối đặc biệt với các lưỡi lê đặc biệt.

P='Plain End; S=' Short round sợi; L='Long round sợi chỉ; B=' Buttress sợi.TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9