SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Lifting Cap

Nâng mũ

Nâng mũ là một công cụ đặc biệt để nâng những công cụ khoan dầu mỏ, khí tự nhiên, kỹ thuật khoan và khai thác địa lý.


Định hướng kỹ thuật của nâng cao:


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9