SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • 2-3/8''Dầu Field Tubing Pipe

2-3/8''Dầu Field Tubing Pipe

Ống nước được dùng để vận chuyển dầu thô và khí tự nhiên từ lớp dầu hay khí ga lên bề mặt sau khi khoan xong.Nó được tạo ra để chịu được áp lực từ quá trình khai thác.Ống được sản xuất giống với vỏ, trừ việc thêm một tiến trình được gọi là'cổ đông;cổ tố, làm dày các ống.

Thiết bị xử lý cung cấp cũng tương tự với quá trình sản xuất vỏ bao.Những ống dẫn mạch

thường có đường kính 60.3 đến 114.3 mm.


Sử dụng 2-3/8 ngon chói;39;nhờ và và nhờ đó nhờ có các đường ống dẫn dầu và khí tự nhiên. được sử dụng để khai thác các đường ống dẫn API và vỏ bọc nguyên tử. Những đường ống thép được sản xuất theo yêu cầu API rải rác 5CT, được sử dụng để khai thác các nguồn năng lượng như dầu và khí tự nhiên, v.Sức ảnh hưởng của 2-3/8 quả lý do do làm ra hơi hơi một cô cô lập nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc hơi hơi hơi hơi hơi 3333, 33333333333333333333333333333Vị Vị Vị Vị Vị tha tha tha có vấn đề đề đề nằm hơi ra hơi cân cân cân nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc hơi chặt 3Vị Vị Vị Vị cao độ Thép:Hành động cuối:2-3/8 trói-gợi;39;Đường ống ống ống bơm dầu:


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9