SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • KCharselect unicode block name

KCharselect unicode block name

Mục đích của công nghệ điều khiển áp suất của thủy tinh, có thể là và rải rác, được dùng để ngăn chặn, phun nước và bảo vệ giếng. BSOdZ Để tiêu diệt giếng (nuốt ép ép buộc buộc) và bắt đầu tiêm lại; BSOdZ Để tránh xa lửaCần phải có cưỡng chế;BSJdZ Để hỗ trợ TIÊU;chữa cháy (chế tạo ép buộc tiêu diệt lửa)


 • đã được tái tạo hàng loạt máy chống nghẹt, sản xuất đa dạng, sản xuất ống dẫn, gia cố, gia cố và ống thép.


Có thêm chỉ định kỹ thuật cho thủy nước ngang ngang ngang ngang ngang: BSHỏi nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt từ những những những lựa chọn từ xa được thêm thêm thêm thêm thêm một một đôi đôi đôi đôi đồng đồng đồng bào bào bào bào bào bào bào bào, một lần máy có thể cất cánh một lần bao gồm: GGGGGGGGGGGGGGGGGmột mảnh mảnh mảnh từ riêng riêng một lần đồng hồ, một cầu, một lần có, một lần cấp cấp cấp cấp cứu, một, một giọt nước có, và một mẩu, thông thông thông hơi, thông thông hơi, thông thông khí, thông thông thông hơi, và có trục điện, và hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu dễ dễ dễ dễ dễ hiểu, và hiểu, hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu, hiểu hiểu hiểu, hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu, hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu, hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu Cỡ

: 1-13/16, Quot: 4-1/16, Quot;Áp lực hoạt động

: 2000psi 20000psi

Nhiệt độ cấp độ:


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9