SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Comment=Game bànComment

Comment=Game bànComment

Các ống dầu đặc biệt được sử dụng chủ yếu để khoan dầu và giếng khí và chuyển giao dầu và khí ga.Nó bao gồm ống khoan dầu, vỏ dầu và ống dầu.Những ống khoan dầu chủ yếu được dùng để nối với quai khoan và khoan và chuyển điện từ khoan.Vỏ dầu được sử dụng chủ yếu để đỡ giếng... trong và sau khi khoan xong quá trình, để đảm bảo cho quá trình khoan và hoạt động bình thường của giếng sau khi lắp xong.Các ống dẫn dầu chuyên chở dầu và khí gas dưới đáy giếng xuống mặt đất.


Những đặc tính của 5 Vị trí gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi gợi nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhở, cân đối mặt mặt, cân nhắc nhắc nhắc nhắc, cân bằng cách mặt mặt mặt mặt mặt, cân bằng, BSdZ, 127.007.00mm) Có vấn đề đề vạch vạch vạch vạch vạch giáp ra ra ra ra được được con đường và đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi mắt và bố mẹ mẹ mẹ mẹ con con con con con mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ nó, bố mẹ mẹ mẹ con con con con con con con con con con con mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con 35; 39;\ 35; 39; Casing Pipe:

BSJDJ a: Buttressvỏ được cung cấp với những cặp nối thông thường, đặc biệt hoặc những cặp nối đặc biệt với trang gập đặc biệt.

P='Plain End; S=' Short round sợi; L='Long round sợi chỉ; B=' Buttress sợi.TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9