SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Ống khoan nhôm

Ống khoan nhôm

Ống khoan bằng nhôm có lợi thế là có mật độ thấp, độ mạnh cao, độ ăn mòn và độ mệt mỏi, hiệu quả tốt, trình độ xử lý và độ đỡ nhiệt độ thấp tuyệt vời.Đây là một kỹ thuật hứa hẹn để giải quyết các vấn đề khoan khoan dầu từ những điều kiện làm việc phức tạp của hệ thống cầu cơ sâu và super và super rải rác, giếng được trải rộng, giếng cằn cỗi và ngoài khơi v.v. Vì nó có thể tăng hiệu quả và an to àn của khoan dầu, kỹ thuật khoan dung nhôm rất quan trọng.Các tính năng và quá trình của ống khoan nhôm trong những năm gần đây được xem xét.Một số đề xuất về việc sử dụng ống khoan nhôm trong ngành công nghiệp dầu và khí ga Trung Quốc.

Ứng dụng: Đường khoan hợp kim

Có những lợi thế lớn như đường ống khoan có mật độ thấp, độ mạnh cao, độ chịu đựng ăn mòn, độ mệt mỏi, hiệu suất xử lý và độ cứng nhựa nhiệt độ thấp.Nó được dùng để phá những giếng sâu, những giếng sâu cực xa, những giếng nằm ngang, những giếng chuyển dạng lớn và những điều kiện lưu huỳnh, dưới những điều kiện lao động phức tạp.Vấn đề Khoan dầu như giếng và dầu ngoài khơi có triển vọng rộng rãi.Nghiên cứu kỹ thuật ống khoan hợp kim nhôm, tăng hiệu quả khoan, đảm bảo an toàn khoan, và có giá trị nghiên cứu khoa học cao.Kết hợp với các đặc điểm của công nghệ ống khoan hợp kim nhôm, nó đưa vào hệ thống phát triển và ứng dụng nội bộ.Động tính, chỉ ra hướng ứng dụng tương lai của ống khoan hợp kim nhôm trong đất và 291;39.(Thay thế cho các máy khoan không từ tính) thuộc về


Aluminum Alloy Drill Pipe Mechanial Properties

Dịch vụ heavy Aluminum Alloll Pipe (Thay thế của cổ máy khoan không từ lục) Thuộc tính


heavy-wall Allo-ll Dril with Spiral Groove BSJZ Thick-Waller

TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9