SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • DYLT-T type Series 70 Short Catch Overshot

Kiểu DYIT Đường ray 70w Short Catch Overshot

Hàng loại DllT, Giống như là nhặt, 70NNNNNBsp;Short, nỗhiểu;Overshot, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, câu cá, câu cá, công cụ và hiểu câu cá, được thiết kế để câu cá về cầu lông khi phần trên của cá quá ngắn để bắn trượt.Nó có thể bắt cá như khoang khoan, khoang ống khoan và bộ phận phá, ống thông và đầu mối.Khoảng bắt ngắn này đáng tin cậy và có tầm bắt cao.


Định hướng kỹ thuật của series DYIT-T Đường ray 70 Overshot ngắn nhặt:

DYLT-T595941.37/8R0dS.H.L04-5910
DYLT-T818160.32 3/8NU
L04-8110
DYLT-T929263.5NC26S.H.L04-9210
DYLT-T959566.6NC26S.H.L04-9510
DYLT-T10010077.7NC26S.H.L04-10010
DYLT-T10510577.7NC26S.H.L04-10510
DYLT-T11111185.7NC31S.H.L04-11110
DYLT-T11411482NC31
L04-11410
DYLT-T11711777.7NC31F.S.L04-11720
DYLT-T119A11992.8NC31S.H.L04-11910
DYLT-T12112195.2NC38S.H.L04-12110
DYLT-T133133104.8NC38F.S.L04-13310
DYLT-T14014095.2NC38F.S.L04-14010
DYLT-T14314392.8NC38F.S.L04-14310
DYLT-T146146108NC38F.S,L04-14610
DYLT-T150150120.6NC38S.H.1.04-15000
DYLT-T159159133.3NC38S.H.L04-15910
DYLT-T161161133.3NC38
L04-16110
DYLT-T168168120.7NC38F.S.L04-16810
DYLT-T194194152.4NC50F.S.L04-19410
DYLT-T200200158.7NC50F.S.L04-20000
DYLT-T203203162NC50F.S.L04-20310
DYLT-T206206162NC50
L04-20610
DYLT-T210210165.1NC50F.S.L04-21000
DYLT-T210A210159NC50
L04-21020
DYLT-T213213177.8NC50S.H.L04-21310
DYLT-T216216177.8NC50F.S.L04-21610
DYLT-T235235196.86 5/8REGF.S.L04-23510
DYLT-T247247203.26 5/8REGF.S.L04-24700
DYLT-T254254209.66 S/8REGF.S.L04-25400
DYLT-T286286228.66 5/8REGF.S.L04-28600


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9