T165 máy nghiền phát sóng lớn

T165 máy nghiền phát sóng lớn

The Saigao Model T165 là một ống thông kích tự động duy nhất được đánh giá tại 145 HP trong dịch vụ liên tục và đến 165 HP trong thời kỳ liên tục.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ
Đặc trưng kỹ thuật của tập đoàn TV 165 xXx Pump:

SCPTB0Lực lượng chiến thắng/ Kilowatts đòi hỏi dựa trên 90=* Hiệu quả cơ khí.Xin mời Saigae về tốc độ phục vụ liên tục vượt qua 350 RPM.


Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của

... xin liên lạc với Saigae.
Để lại tin nhắn

TỰ

Liên lạc

sales@saigaogroup.com susan@saigaogroup.com
+86-531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

Liên lạc

sales@saigaogroup.com susan@saigaogroup.com
+86-531-69959201
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China