SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Máy bơm siêu tốc

Máy bơm siêu tốc

Chiếc Saigao Model Q410 là một ống thông hơi tự động duy nhất được đánh giá tại 400 HP trong dịch vụ phục vụ liên tục và đến 450 HP trong thời kỳ liên tục.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ

Đặc trưng kỹ thuật của Q400 6585;5W115 6589; Quintupex Plucker Pump:

Specifications


English Units

Metric UnitsContinuous

Intermittent

Stroke Length

4.53 in

115 mm


Rated bhp

400 HP

450 HP

Rated Rod Load

15873 lb

7200 Kg


Maximum Speed

390 rpm

440 rpm

Pump Weight

4188 lb

1900 Kg


Minimum Speed

90 rpm

75 rpm

Oil Capacity

gal

95 L


Max. plunger size x stroke length.

108x115mm

Max. Fluid Temp

284 °F

150 °C


Crankshaft extension Dia.x length

103x223 mm

Mechanical Efficiency


90%


Keyway (width x depth x length)

28x10x214 mmperformance với giá trị cầu được áp dụng khớp với BV400;658885;5W115 6899;Quintuplex Pump:

55888;Volumes được chỉ ra là hoán chuyển dạng chất dịch không thể gây được khớp; BSO1505897.Lực lượng chiến thắngHiệu quả.Saiyan cho vận tốc liên tục vượt quá 39 RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của


... xin liên lạc với Saigae.


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9