SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Q340;6585;5W125;Quintupex Plucker/Pison Pump

Q340;6585;5W125;Quintupex Plucker/Pison Pump

The Saigao Model Q340 là một tay chấm quintuplex pít-tông xếp hạng ở 340 HP trong dịch vụ phục vụ liên tục và đến 390 HP với dịch vụ gián đoạn.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ
Đặc trưng kỹ thuật của Q340 6585;5W125;652 89; Quintupex Plucker/Pison Pump:

Specifications


English Units

Metric UnitsContinuous

Intermittent

Stroke Length


125 mm


Rated bhp

340 HP

390HP

Rated Rod Load

13999 lb

6350 Kg


Maximum Speed

350 rpm

400 rpm

Pump Weight

6393 lb

2900 Kg


Minimum Speed

90 rpm

75 rpm

Oil Capacity

34.9 gal

132 L


Max. plunger size x stroke length.

127x125mm

Max. Fluid Temp

284 °F

140 °C


Crankshaft extension Dia.x length

110x250 mm

Mechanical Efficiency


90%


Keyway (width x depth x length)

28x10x234 mm


thiệt trình diễn tả của Q340 6589;5W125125 68999;Quintupex Plucker/piston Pump

65888;Volumes được chỉ định là hoán chuyển thể vận chuyển chất chất lỏng không thể gây được khớp; 605606660666066666666012C.Lực lượng chiến thắngHiệu quả.Saiyan cho vận tốc liên tục vượt qua 335 RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của


... xin liên lạc với Saigae.


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9