SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Máy bơm Q290 6589;5W90 65899;Quintupex Plucker Pump

Máy bơm Q290 6589;5W90 65899;Quintupex Plucker Pump

The Saigae Model Q290 là một ống thông hơi duy nhất đóng vai được Đánh giá tại 290 HP trong dịch vụ liên tục và đến 346 HP khi dịch vụ liên tục.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ

Đặc trưng kỹ thuật của Q290 658; 5W90 6589; Quintupex Plucker Pump:

Specifications


English Units

Metric UnitsContinuous

Intermittent

Stroke Length

3.5 in

89 mm


Rated bhp

290 HP

346 HP

Rated Rod Load

13889 lb

6300 Kg


Maximum Speed

420 rpm

500 rpm

Pump Weight

3086 lb

1400 Kg


Minimum Speed

90 rpm

75 rpm

Oil Capacity

18.8 gal

71 L


Max. plunger size x stroke length.

101x89mm

Max. Fluid Temp

284 °F

150 °C


Crankshaft extension Dia.x length

103x223 mm

Mechanical Efficiency


90%


Keyway (width x depth x length)

28x10x214 mmthiệt trình của Q290 6589;5W90 65889;Quintupex Pump:

55888;Volumes chỉ ra là chuyển dạng chất lỏng không thể phục hồi được nhắc, BSO352 SC5899; BSDZ SCBB11.BSO3C JDZLực lượng chiến thắngHiệu quả.Sài Gòn cho tốc độ phục vụ liên tục vượt quá 42 RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của


... xin liên lạc với Saigae.


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9