SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • 6-5/8'Ống khâu

6-5/8'Ống khâu

Saigae có một dây sản xuất đặc biệt cho toàn bộ thủ tục sản xuất của sắt, thép, ống và kỹ thuật sâu.Công ty và các loại tơ xúc API SPEC 5C, bao gồm vỏ dầu mặt bằng phẳng.Đồng thời, theo nhu cầu cá nhân của thị trường và khách hàng, công ty phát triển độc lập một loạt các bộ máy lọc dầu không phải API tiêu chuẩn.Những chất thải ống, bao gồm chất lượng thép và sợi, dạng vỏ dầu dạng dạng dạng tần số, có quyền sở hữu quyền sở hữu trí tuệ độc lập, làm bổ sung hoá hoá hoá hoá hoá các đặc trưng của vỏ dầu trong nước, cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhu cầu phát triển và sử dụng khác nhau trong các trường dầu và khí.Vị tính chất của 6-5/8 có mặt gợi gợi gợi gợi gợi nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhở gợi gợi gợi gợi khẩu khẩu khẩu khẩu Vị Vị Vị Vị Vị Vị Vị Vị Vị Vị Vị Vị Vị Vị Vị cầu cầu, cân kí kí kí kết, kí kí kí kí năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm kí kí kí kí kí kí kí kí hiệu nhận nhận chất chất chất chất lượng thép: JKỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ,vãi,kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí ức,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNB.S. Nếu anh thích chúng tôi, cứ thoải mái tiếp xúc vớitôi.(

Kỹ thuật của 6-5/8 trói trói buộc;37;39;nhờ nhờ nhờ có các mối nối biển đặc biệt, và các mối nối hóa giải đặc biệt với trang rẽ đặc biệt.

P='Plain end; S=' Short round sợi; L='Long round sợi chỉ; B=' Buttress sợi


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9