SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Cửa mở rộng kiểu Slab

Cửa mở rộng kiểu Slab

Một van đóng cục là một van trượt với một thành viên đóng, nó là một cổng song.Người đóng cửa có thể là một cửa sổ hay một cái ván đôi với một cơ chế làm nhiễu ở giữa.Tính năng ép của cửa chớp ở chỗ ngồi van được điều khiển bởi áp suất trung bình tác động trên cái cổng hay chỗ van lỏng.Nếu nó là một van đóng song song, thì nhìn hai cánh cổng.

Thủ tục kỹ thuật của van mở rộng kiểu Slab Gate:

Cái van mở rộng kiểu cổng, cánh cổng với một cơ cấu mở rộng, nó có thể buộc con hải cẩu bằng tay.giờ có thể là một số thay đổi bằng cơ bản:

K ích cỡ: 2-1/16, dễ dàng hơn, 4-1/16, dễ lập lập lập; BSDJ DJ có áp lực cơ sở cơ bản là con người đúng lúc lúc và cũng cũng cũng cũng có đôi đôi khi khi khi cũng có một lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý khi khi khi khi khi khi còn một mảnh 2-6666DJ, có áp lực lực, bằng bằng con mẹ con cũng cũng cũng cũng như như là một lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý khi khi khi khi còn là 2299999, và 3099999999999, còn còn một, và con con cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng có đôi khi còn có, và còn có giá cũng cũng cũng cũng được được được được được được được được Trình độ trình diễn L2

6306; PR1~P2

Thiết kế trình diễn tiêu chuẩn: API 6A, nbsp;


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9