SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • Q680 6588; 5W175B 65899;Quintupex Plucker / Pison Pump

Q680 6588; 5W175B 65899;Quintupex Plucker / Pison Pump

The Saigao Model Q680 là một single acting quintuplex pít-tông xếp hạng ở 680 HP trong dịch vụ phục vụ liên tục.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ
Đặc trưng kỹ thuật của Q680 6582;5W175B 65899;Quintupex Plucker:

Specifications


English Units

Metric Units


Continuous

Intermittent

Stroke Length


175 mm

Rated bhp

650 HP


Rated Rod Load

26015 lb

11800 Kg

Maximum Speed

266 rpm


Pump Weight

8157 lb

3900 Kg

Minimum Speed

90 rpm

75 rpm

Oil Capacity

44 gal

165 L

Max. plunger size x stroke length.

140x175mm

Max. Fluid Temp

284 °F

140 °C

Crankshaft extension Dia.x length

140x280 mm

Mechanical Efficiency


90%

Keyway (width x depth x length)

36x12x270 mm


performance Đánh giá hiệu ứng Q680 65888888;5WWW175B 6899;Quintupex Bổ nger / piston Pump:

55888;Volumes chỉ thị là hoán chuyển dạng không thể đạt được khớp khớp khớp khớp khớp khớp khớp khớp khớp với dịch vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng.Lực lượng chiến thắngHiệu quả.Sài Gòn cho tốc độ phục vụ liên tục vượt qua 28 RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của


... xin liên lạc với Saigae.


TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9