SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION
 • T885;3W80,65899;Triple Plucker Pump

T885;3W80,65899;Triple Plucker Pump

The Saigae Model T15 là một ống phóng nhỏ duy nhất có hàm cao su được đánh giá tại 85 HP trong dịch vụ liên tục và đến 104 HP khi dịch vụ gián đoạn.Cái bơm đa dạng này được bàn động với một loại thứ vật và sự thiết thách mới khiến nó được cho những chiếc tranh công nghiệp, khác đại, và những mục tiêu nghiện của tạo sự tạ
Đặc trưng kỹ thuật của kênh T15,6588; 3W80,65899;Triple Plucker Pump:

Specifications


English Units

Metric Units

Built-in gear ratio: 3.1578:1

Continuous

Intermittent

Stroke Length


75 mm

Rated bhp

75HP

97 HP

Rated Rod Load

8267 lb

3750 Kg

Maximum Speed

372 rpm

470 rpm

Pump Weight

945 lb

430 Kg

Minimum Speed

90 rpm

75 rpm

Oil Capacity

4.33 gal

16.5 L

Max. plunger size x stroke length.

72x75 mm

Max. Fluid Temp

752 °F

400 °C

Crankshaft extension Dia.x length

75x90 mm

Mechanical Efficiency


90%

Keyway (width x depth x length)

20x7.5x85 mm


thiệt trình có hiệu quả khớp;T855455;3W80*65899;3X Plucker Pump:

5888;Volumes chỉ ra là chuyển dạng chất lỏng không thể phục hồi được nhắc đến, BSO5899; BSDZ SCSL SCSL SCBB11.BSD2012C.BSC.BSC.BSDZLực lượng chiến thắng/ Kilowatts đòi hỏi dựa trên 90=* Hiệu quả cơ khí.Xin mời Saigae về tốc độ phục vụ liên tục vượt trội 395RPM.

Không phải tất cả kích cỡ pít-tông được hiển thị, Kích cỡ pít-tông thêm...sẵn sàng.liên lạc với Saigae chi tiết hơn.Cấu hình tiêu chuẩn là một cái trục mở rộng duy nhất, mở rộng gấp đôi các trục xoay liên lạc với Saigae.Chế độ Thông tin và kích thước của

... xin liên lạc với Saigae.
TỰ
Liên lạc
 •                   susan@saigaogroup.com
  Fax:

  0531-69959201

  We Chat:

  lqg18653457231

  WhatsApp:

  +86 18653457231

  Add:

  Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China

TY_HOME7
TY_HOME8
TY_HOME9